NBI

1. Naam van de gemeente
LEEF! Sliedrecht

2. RSIN nummer
857065166

3. Contactgegevens
Bezoekadres: Frans Halstraat 1, Sliedrecht
Postadres: Weresteijn 172, Sliedrecht
E-mail: info@leefsliedrecht.nl

4. Bestuurssamenstelling
kernteam (bestuur) van voorgangers en oudsten met taakverdeling als voorzitter, secretaris, Penningmeester;

5. Beleidsplan
Wordt nog geplaatst…..

 6. Beloningsbeleid
LEEF! Sliedrecht heeft op dit moment één betaalde voorganger, het totaal FTE bedraagt 0,44 FTE. De vergoeding is vastgelegd in het kernteam en is in het beleidsplan verwerkt.

7. Doelstelling van de instelling
Het doel en verlangen is dat in alles het Koninkrijk van God zichtbaar wordt; We bidden zoals Jezus deed: “Uw koninkrijk kome zoals in de hemel ook op aarde”.
We geloven in een familiegemeenschap die functioneert als  een kerk waar jong en oud in eenheid samen kunnen opgroeien en zich maximaal kunnen ontwikkelen. Binnen de gemeente van Christus ontmoeten we God en elkaar en leren  we God en elkaar te dienen. We stimuleren elkaar om talenten en gaven in te zetten en verder te ontwikkelen. Zo willen we mensen op weg helpen in hun roeping en bediening voor het Koninkrijk van God.
Wij geloven in gezonde huwelijken en gezinnen en  zetten ons hiervoor in.
We verlangen een apostolische gemeenschap te zijn die zich gezonden en geroepen weet in deze wereld. We weten ons gezonden om leven en herstel te brengen door uitbreiding van Zijn Koninkrijk wat gekenmerkt wordt door gerechtigheid, blijdschap en vrede. Wij verlangen er naar de handen en voeten van Jezus Christus te zijn in kleine en grote (praktische) dingen.
We zoeken aansluiting bij andere kerken en gemeenten. We hebben hart voor eenheid, een hart voor herstel. We zoeken niet alleen aansluiting, maar ook samenwerking met anderen om de maatschappij te dienen.
We vinden het belangrijk om uit te delen aan de armen en minder bedeelden. Niet alleen in onze eigen omgeving willen we een verschil maken, maar ook wereldwijd.
LEEF! Sliedrecht heeft meerdere zendelingen over de wereld die vanuit hun roeping, met toewijding het evangelie handen en voeten geven op allerlei gebieden. Ook wordt er geïnvesteerd om nieuwe generaties op te laten groeien in het kennen van de Here Jezus.

We maken de doelstelling ook concreet door:

  • Het ontwikkelen van missies in de regio en daarbuiten (aanbidding/onderwijs/evangelisatie/ herstel en bevrijding etc.) bijvoorbeeld Kerst op Straat;
  • Ontwikkelen van scholen  voor toerusting in onderwijs, aanbidding, profetie, discipelschap (door mentoraat) voor de regio en daarbuiten;
  • Onze bijbelschool (FM Biblecollege) dient om gelovigen toe te rusten opdat zij kunnen groeien in persoonlijk geloof en zij God kunnen dienen met hun gaven en talenten.. Binnen deze school wordt les gegeven door verschillende docenten uit het land met verschillende bedieningen.
  • Een laagdrempelige inloop in samenwerking met een GGZ-organisatie die wijkgericht werken en waarin we samenwerken om een plek te bieden voor een ieder.
  • Een jaarlijkse fair met verkoop van oa. 2e handskleding, eten & drinken, speelgoed, etc. De aanloop is voor de hele regio en de opbrengst voor gekozen goede doelen.

 8. Verslag van de activiteiten
Naast het houden van zondagse samenkomsten zijn er verschillende activiteiten die plaatsvinden binnen- of in medewerking van de gemeente. Hierbij valt te denken aan het organiseren van cursussen, het verlenen van pastoraat, het aanbieden van activiteiten in het dorp en de regio en het uitreiken naar de maatschappij door middel van een laagdrempelige inloop (wijkgericht werken), verder zie boven, of website.

 9. Financiële verantwoording
Kerkgenootschap LEEF! is een gemeenschap met een open, laagdrempelig karakter waar Jezus Christus centraal staat. LEEF! maakt deel uit van het lichaam van Christus wereldwijd en lokaal. Zij gelooft dat de lokale kerk mag functioneren als een gezin. Een gezin dat door de relatie met Jezus Christus zich verbind met de ander en een verlangen heeft relevante betekenis te brengen in de maatschappij.

Dit verlangen is geïnspireerd door Jezus Christus Zelf, Die ons voorging in Zijn wandel hier op aarde. Hij is het centrum van waaruit LEEF! ontstaat en van waaruit ze in beweging komt.

Als volgelingen van Jezus Christus putten we uit de diepe overtuiging dat Jezus Christus vandaag de dag Dezelfde is als 2000 jaar geleden en Hij ons oproept om Zijn liefde te betonen aan de wereld om ons heen.