Zondagmorgen

In navolging van de en adviezen rondom het Coronavirus zullen er geen zondagse samenkomsten plaatsvinden tot 1 juni 2020.

Iedere zondag is er een samenkomst om 10.00 uur in de Lockhorst te Sliedrecht (Zalencentrum de Lockhorst, Sportlaan 1 te Sliedrecht). De samenkomst is een plek waar ontmoeting is met God de Vader, door Jezus Christus onder leiding van Zijn Heilige Geest en er ruimte is voor aanbidding, onderwijs, gebed en gaven van de Heilige Geest. Elke eerste zondag van de maand vieren we als gemeenschap de maaltijd van de Heer.

Woensdagavond

In navolging van de maatregelen en adviezen rondom het Coronavirus zullen er geen samenkomsten op de woensdagavonden plaatsvinden tot 1 juni 2020.

Iedere woensdagavond is er een samenkomst om 20.00 uur in de GvP (voormalig Groen van Prinstererschool) aan de Frans Halstraat 1 te Sliedrecht. Deze avonden staan onder leiding van Willem en Liesbeth van der Lugt. Iedere woensdag hebben we een andere invulling.

Kringen

LEEF! heeft diverse huiskringen die op verschillende avonden bij elkaar samenkomen. De kringen zijn verdeeld over de verschillende wijken in Sliedrecht en dorpen uit de omgeving. De huiskringen vormen een deel van onze gemeenschap in het klein. Sommige kringen komen wekelijks bij elkaar, andere om de week. Soms eten we samen, maar iedere avond zijn we er vooral om met elkaar God te zoeken en te bidden voor elkaar. We dragen zorg voor elkaar. Ook in praktische zin ben je door deze kleine celgroep aan elkaar verbonden. Het doel is om samen te groeien in relatie met elkaar en met God.

Wil je ook deelnemen aan een kring, stuur dan een email naar: info@leefsliedrecht.nl