Jezus zegt:
Ik ben gekomen om Leven te geven in al zijn volheid

Slider

LEEF! Sliedrecht

Wij zijn een lokale kerk in Sliedrecht met een passie voor God en mensen. Tijdens onze samenkomsten staan Jezus en Zijn liefde en genade voor ieder mens centraal.

We zien er naar uit om jou te ontmoeten. Iedere zondag komen wij samen om 10:00 in zalencentrum De Lockhorst. Heel hartelijk welkom!

Entering the Glory

Ontdek samen met ons wat de kracht, invloed en impact is van aanbidding in jou leven en het leven van anderen tijdens de “Entering the Glory” conferentie op 14 maart 2020 in de Lockhorst in Sliedrecht.

AGENDA

Zondag 23 februari
Samenkomst met Johan van Ooijen

Vrijdag 21 – zondag 23 februari
Kerk4kids kamp
Kampeerboerderij Land van Kleef
Meer info en aanmelden

LET OP: Zondag 1 maart
Samenkomst in de Groen van Prinstererschool (GvP)

Zondag 1 maart
Samenkomst met Bram de Feijter

Zaterdag 14 maart
Conferentie “Entering the Glory”

Wie zijn wij

Kerkgenootschap LEEF! Sliedrecht is een gemeenschap met een open, laagdrempelig karakter waar Jezus Christus centraal staat. LEEF! maakt deel uit van het lichaam van Christus wereldwijd en lokaal. Zij gelooft dat de lokale kerk mag functioneren als een gezin. Een gezin dat door de relatie met Jezus Christus zich verbind met de ander en een verlangen heeft relevante betekenis te brengen in de maatschappij.

Dit verlangen is geïnspireerd door Jezus Christus Zelf, Die ons voorging in Zijn wandel hier op aarde. Hij is het centrum van waaruit LEEF! ontstaat en van waaruit ze in beweging komt.

Als volgelingen van Jezus Christus putten we uit de diepe overtuiging dat Jezus Christus vandaag de dag Dezelfde is als 2000 jaar geleden en Hij ons oproept om Zijn liefde te betonen aan de wereld om ons heen.

LEEF! Sliedrecht wordt aangestuurd door een kernteam van voorgangers en oudsten. De voorgangers hebben het dagelijks bestuur in handen en bepalen de visie. De oudsten houden toezicht op de koers en de uitvoering hiervan binnen de gemeenschap en waarborgen hiermee veiligheid en zuiverheid binnen de gemeente.

LEEF! is geplaatst in Sliedrecht en wil er daarom voor Sliedrecht en omgeving zijn. We zoeken telkens naar nieuwe mogelijkheden dit vorm te geven. We verlangen er naar om één te zijn met andere Christenen uit Sliedrecht en zoeken daarin naar mogelijkheden om samen te werken.

LEEF! Sliedrecht heeft op doordeweekse dagen een inloop aan de Frans Halsstraat 1 in Sliedrecht waar een ieder in een huiskamersetting samen kan komen. Waar gezamenlijk koffie wordt gedronken, spelletjes worden gespeeld of maaltijden worden gehouden. Voor meer info: klik hier Op zondag wordt er een samenkomst voor iedereen gehouden in Zalencentrum De Lockhorst. Op doordeweekse dagen zijn er veel activiteiten in de Groen van Prinstererschool.

De samenstelling van de gemeenschap is heel divers: veel jonge gezinnen maar ook ouderen. Overwegend inwoners van Sliedrecht maar ook mensen uit de regio en van allerlei nationaliteiten. De kerk bestaat uit ongeveer 175 volwassen leden en verder een 100-tal kinderen van 0 tot 18 jaar.

Deelgenoot 

Bezoek je al langer onze samenkomsten en ervaar je dat God je gegeven heeft aan LEEF!, dan nodigen we je van harte uit om deelgenoot te worden van onze gemeenschap. 
Via de knop “Aanmelden” kun je ons informatie geven over wie je bent. Na het invullen van het formulier nemen wij contact met je op.

 

Leiderschap

Kerkgenootschap LEEF! Sliedrecht heeft een bedieningenteam van waaruit dagelijks leiding gegeven wordt aan de kerk. LEEF! heeft op dit moment twee voorgangers in het bedieningenteam te noemen, Robert de Bruin en Johan van Ooijen.

Robert en Johan staan voor een aantal gezamenlijk opdrachten en er zijn binnen LEEF! Sliedrecht een aantal deelgebieden waar zij persoonlijk verantwoordelijkheid voor dragen vanuit het bedieningenteam. Het bedieningenteam is er op gericht de deelgenoten toe te rusten tot hulpvaardigheid. Dit betekent dat zij de toerusting van gelovigen die deelgenoot zijn van LEEF! als primaire opdracht zien.

Gezamenlijk zijn zij verantwoordelijk voor het ontwikkelen van visie en beleid die de roeping van de lokale gemeente in zich heeft. Het bedieningenteam overziet het geheel van wat de gemeente inhoudt en werken op veel (deel) gebieden samen. De invulling en verantwoordelijkheid van de zondagse samenkomsten draagt het bedieningenteam in gezamenlijkheid. Ook ontwikkelen zij met de gemeente beleid wat binnen het kerkgenootschap veiligheid en duidelijkheid biedt. De besluitvorming omtrent beleid geschiedt altijd in afstemming met- en toetsing door het oudstenteam. Robert en Johan hebben de opdracht om zorg te dragen voor geestelijke en bestuurlijke leiding van de gemeente en dit is onderverdeeld in een aantal deelgebieden.

Kinderen

Onze droom is dat de kinderen een relatie met God krijgen, Hem als Vader leren kennen en bekend zijn met de gaven van de Geest. Dat ze liefde krijgen voor Zijn Woord, de bijbel en gaan leven vanuit Zijn Geest.

Zondagmorgen

De kinderen gaan na de opening of na de aanbidding naar hun eigen samenkomst. De jongste kinderen kunnen vanaf 09.45 uur bij de oppas gebracht worden, waar zij op hun niveau een programma aangeboden krijgen.

Leeftijdsgroepen

Baby oppas (0 tot lopen of 1,5 jaar)
Peuter oppas (1,5 t/m 3 jaar)
Peuter plus (2,5-3 jarigen)
Kerk4kids (groep 1 t/m 8)
Joy4kids gr.1-2
Joy4kids gr.3-5

Tieners

Ben je in de leeftijd van 12 tot en met 15 jaar dan ben je van harte welkom bij de tieners. Elke twee weken op de vrijdag vanaf 19:30 tot een uur of 22:00 komen we samen in ons eigen lokaal in de Groen van Prinstererschool. Deze avonden hebben vaak een verschillende invulling zoals chillavonden, of er komt een spreker die een bepaald thema met ons bespreekt, of we doen een toffe activiteit met elkaar waarin we veel lol hebben of soms serieus met elkaar ergens over nadenken. Behalve op deze vrijdagavonden gaan we ook wel eens samen naar gave dagen zoals “Like Jesus” en gaan we 1 keer per jaar met elkaar op kamp. Dan hebben we een supergave tijd waar we veel lollige dingen doen, maar ook met elkaar nadenken en praten over God. Houd de agenda in de gaten, dan weet je precies wanneer er een tieneravond is!

Contact

Website: www.leefsliedrecht.nl

E-mail: info@leefsliedrecht.nl
Tel.: 0184 424342

KVK: 67 54 31 46
RSIN: 85 70 65 166