Jezus zegt:
Ik ben gekomen om Leven te geven in al zijn volheid

Slider

LEEF! Sliedrecht

Wij zijn een kerk in Sliedrecht met een passie voor God en mensen. We geloven dat de kerk een gemeente van mensen is die geroepen zijn om Licht en Leven te brengen in een donkere wereld. Daarom zijn we ook in (corona)tijden als deze echt hoopvol. In onze dagelijkse levens veranderd er veel, maar God is Dezelfde en dat is fantastisch nieuws! 

LEEF! wil graag in beweging zijn en mogelijkheden zoeken om voor elkaar en de omgeving tot zegen te zijn. LEEF! Gelooft dat het belangrijk is in de maatschappij een bijdrage te leveren waarin geloof, hoop en Liefde concreet worden. 

AGENDA

De gehele week zijn er activiteiten in de (voormalig) Groen van Prinstererschool waar aan deelgenomen kan worden. Hiervoor verwijzen we graag naar de agenda op Churchbook https://leef.churchbook.nl. Bij alle activiteiten en in het gehele pand wordt er rekening gehouden met de maatregelen van het RIVM.

Met inachtneming van de maatregelen is het 1x in de twee weken mogelijk op zondag om kleinschalige meetings te bezoeken. Hiervoor is aanmelding noodzakelijk. 

Aanmelden voor (aantal ontvangen aanmeldingen)
Zondag 18 oktober (43)

Wie zijn wij

Kerkgenootschap LEEF! Sliedrecht is een gemeenschap met een open, laagdrempelig karakter waar Jezus Christus centraal staat. LEEF! maakt deel uit van het lichaam van Christus wereldwijd en lokaal. Zij gelooft dat de lokale kerk mag functioneren als een gezin. Een gezin dat door de relatie met Jezus Christus zich verbind met de ander en een verlangen heeft relevante betekenis te brengen in de maatschappij.

Dit verlangen is geïnspireerd door Jezus Christus Zelf, Die ons voorging in Zijn wandel hier op aarde. Hij is het centrum van waaruit LEEF! ontstaat en van waaruit ze in beweging komt.

Als volgelingen van Jezus Christus putten we uit de diepe overtuiging dat Jezus Christus vandaag de dag Dezelfde is als 2000 jaar geleden en Hij ons oproept om Zijn liefde te betonen aan de wereld om ons heen.

LEEF! Sliedrecht wordt aangestuurd door een kernteam van voorgangers en oudsten. De voorgangers hebben het dagelijks bestuur in handen en bepalen de visie. De oudsten houden toezicht op de koers en de uitvoering hiervan binnen de gemeenschap en waarborgen hiermee veiligheid en zuiverheid binnen de gemeente.

LEEF! is geplaatst in Sliedrecht en wil er daarom voor Sliedrecht en omgeving zijn. We zoeken telkens naar nieuwe mogelijkheden dit vorm te geven. We verlangen er naar om één te zijn met andere Christenen uit Sliedrecht en zoeken daarin naar mogelijkheden om samen te werken.

LEEF! Sliedrecht heeft op doordeweekse dagen een inloop aan de Frans Halsstraat 1 in Sliedrecht waar een ieder in een huiskamersetting samen kan komen. Waar gezamenlijk koffie wordt gedronken, spelletjes worden gespeeld of maaltijden worden gehouden. Voor meer info: klik hier Op zondag wordt er een samenkomst voor iedereen gehouden in Zalencentrum De Lockhorst. Op doordeweekse dagen zijn er veel activiteiten in de Groen van Prinstererschool.

De samenstelling van de gemeenschap is heel divers: veel jonge gezinnen maar ook ouderen. Overwegend inwoners van Sliedrecht maar ook mensen uit de regio en van allerlei nationaliteiten. De kerk bestaat uit ongeveer 175 volwassen leden en verder een 100-tal kinderen van 0 tot 18 jaar.

Deelgenoot 

Bezoek je al langer onze samenkomsten en ervaar je dat God je gegeven heeft aan LEEF!, dan nodigen we je van harte uit om deelgenoot te worden van onze gemeenschap. 
Via de knop “Aanmelden” kun je ons informatie geven over wie je bent. Na het invullen van het formulier nemen wij contact met je op.

 

Leiderschap

Kerkgenootschap LEEF! Sliedrecht heeft een bedieningenteam van waaruit dagelijks leiding gegeven wordt aan de kerk. LEEF! heeft op dit moment twee voorgangers in het bedieningenteam te noemen, Robert de Bruin en Johan van Ooijen.

Robert en Johan staan voor een aantal gezamenlijk opdrachten en er zijn binnen LEEF! Sliedrecht een aantal deelgebieden waar zij persoonlijk verantwoordelijkheid voor dragen vanuit het bedieningenteam. Het bedieningenteam is er op gericht de deelgenoten toe te rusten tot hulpvaardigheid. Dit betekent dat zij de toerusting van gelovigen die deelgenoot zijn van LEEF! als primaire opdracht zien.

Gezamenlijk zijn zij verantwoordelijk voor het ontwikkelen van visie en beleid die de roeping van de lokale gemeente in zich heeft. Het bedieningenteam overziet het geheel van wat de gemeente inhoudt en werken op veel (deel) gebieden samen. De invulling en verantwoordelijkheid van de zondagse samenkomsten draagt het bedieningenteam in gezamenlijkheid. Ook ontwikkelen zij met de gemeente beleid wat binnen het kerkgenootschap veiligheid en duidelijkheid biedt. De besluitvorming omtrent beleid geschiedt altijd in afstemming met- en toetsing door het oudstenteam. Robert en Johan hebben de opdracht om zorg te dragen voor geestelijke en bestuurlijke leiding van de gemeente en dit is onderverdeeld in een aantal deelgebieden.

Kinderen

Onze droom is dat de kinderen een relatie met God krijgen, Hem als Vader leren kennen en bekend zijn met de gaven van de Geest. Dat ze liefde krijgen voor Zijn Woord, de bijbel en gaan leven vanuit Zijn Geest.

Zondagmorgen

De kinderen gaan na de opening of na de aanbidding naar hun eigen samenkomst. De jongste kinderen kunnen vanaf 09.45 uur bij de oppas gebracht worden, waar zij op hun niveau een programma aangeboden krijgen.

Leeftijdsgroepen

Baby oppas (0 tot lopen of 1,5 jaar)
Peuter oppas (1,5 t/m 3 jaar)
Peuter plus (2,5-3 jarigen)
Kerk4kids (groep 1 t/m 8)
Joy4kids gr.1-2
Joy4kids gr.3-5

Tieners

Ben je in de leeftijd van 12 tot en met 15 jaar dan ben je van harte welkom bij de tieners. Elke twee weken op de vrijdag vanaf 19:30 tot een uur of 22:00 komen we samen in ons eigen lokaal in de Groen van Prinstererschool. Deze avonden hebben vaak een verschillende invulling zoals chillavonden, of er komt een spreker die een bepaald thema met ons bespreekt, of we doen een toffe activiteit met elkaar waarin we veel lol hebben of soms serieus met elkaar ergens over nadenken. Behalve op deze vrijdagavonden gaan we ook wel eens samen naar gave dagen zoals “Like Jesus” en gaan we 1 keer per jaar met elkaar op kamp. Dan hebben we een supergave tijd waar we veel lollige dingen doen, maar ook met elkaar nadenken en praten over God. Houd de agenda in de gaten, dan weet je precies wanneer er een tieneravond is!

Veilige kerk / vertrouwenspersonen

LEEF! Sliedrecht wil een gemeente zijn waar het veilig is om naar toe te gaan en waar oog is voor het individu (je bent welkom zoals je bent). Maar we beseffen dat we als gemeente niet immuun zijn voor de risico’s van verschillende vormen van misbruik. Met name als we het hebben over kwetsbare groepen als kinderen, jongeren, mensen die vanuit zorg in een afhankelijkheidsrelatie tot de ander staan en mensen die vanuit hun verleden sociaal, psychisch of geestelijk kwetsbaar zijn.

Daarom werken we met overeenkomsten ten behoeve van vrijwilligerswerk. Dit is een maatregel die bijdraagt aan preventie, het voorkomen van vormen van misbruik. Ieder die een vrijwilligerstaak wil vervullen tekent een overeenkomst ten behoeve van vrijwilligerswerk, daarmee tekent hij/ zij voor het naleven van de basisnormen en stemt hij/zij in met het aanvragen van een verklaring omtrent gedrag.

Binnen LEEF! Sliedrecht zijn 2 vertrouwenspersonen, een man en een vrouw. Zij zijn te bereiken via vertrouwenspersoon@leefsliedrecht.nl

Zij kunnen benaderd worden voor hulpvragen die men niet in de openbaarheid wil delen.

LEEF! Sliedrecht is ook aangesloten bij de Stichting Evangelisch Meldpunt (SEM). De SEM heeft een dubbele doelstelling: de betrouwbaarheid bevorderen van leidinggevenden en recht doen en hulp verlenen bij machtsmisbruik. Het gaat daarbij om seksuele intimidatie en seksueel misbruik, machtsmisbruik en financieel misbruik. In de praktijk betekent dit dat je als gemeentelid met klachten over machtsmisbruik terecht kan bij het landelijke SEM-meldpunt.

SEM is op werkdagen te bereiken van 9.00-17.00 uur, tel. 085-4881449

Contact

Website: www.leefsliedrecht.nl

E-mail: info@leefsliedrecht.nl
Tel.: 0184 424342

KVK: 67 54 31 46
RSIN: 85 70 65 166