Giften

LEEF! Sliedrecht staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder de naam: LEEF! Sliedrecht. LEEF! beschikt over een ANBI-verklaring (Algemeen Nut Beogende Instelling). De inkomsten van LEEF! Sliedrecht bestaan uit giften, tienden en collegegeld voor FM Biblecollege. De financiële verantwoording over 2020 is te lezen in het jaarverslag, klik hier. Wil jij ook deelgenoot zijn in de financiële uitdagingen van onze gemeenschap, dan kun je onderstaand IBAN gebruiken om je gift over te maken. Tijdens onze diensten worden geen collectes gehouden.  

Algemene giften

Giften bestemd voor LEEF! kunnen worden overgemaakt naar IBAN NL22RABO0395317436 ten name van LEEF! Sliedrecht o.v.v. het beoogde doel.

Tienden rekening

Tienden bestemd voor LEEF! kunnen worden overgemaakt naar IBAN NL22RABO0395317436 ten name van LEEF! Sliedrecht o.v.v. tienden.

Collegegeld

Collegegeld voor FM BibleCollege kan worden overgemaakt naar IBAN NL75RABO0330943693 ten name van LEEF! Sliedrecht o.v.v. collegegeld avondschool.

 

ANBI

LEEF! Sliedrecht is aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Hierdoor zijn alle giften aftrekbaar bij de Belastingdienst.

LEEF! is een kerkgenootschap met een open, laagdrempelig karakter en maakt deel uit van het wereldwijde lichaam van Christus. Een gezin dat door de relatie met Jezus Christus zich verbindt met de ander en van relevante betekenis is in de maatschappij.