Giften

Het kerkgenootschap LEEF! Sliedrecht staat ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder de naam: LEEF! Sliedrecht. LEEF! beschikt over een ANBI-verklaring (Algemeen Nut Beogende Instelling). De inkomsten van LEEF! Sliedrecht bestaan uit giften, tienden en collegegeld voor FM Biblecollege. De financiële verantwoording over 2018 is te lezen in het jaarverslag, klik hier. Wil jij ook deelgenoot zijn in de financiële uitdagingen van onze gemeenschap, dan kun je onderstaand IBAN gebruiken om je gift over te maken. Tijdens onze diensten worden geen collectes gehouden.  

Algemene giften

Giften bestemd voor LEEF! kunnen worden overgemaakt naar IBAN NL22RABO0395317436 ten name van LEEF! Sliedrecht o.v.v. het beoogde doel.

Tienden rekening

Tienden bestemd voor LEEF! kunnen worden overgemaakt naar IBAN NL22RABO0395317436 ten name van LEEF! Sliedrecht o.v.v. tienden.

Collegegeld

Collegegeld voor FM BibleCollege kan worden overgemaakt naar IBAN NL75RABO0330943693 ten name van LEEF! Sliedrecht o.v.v. collegegeld avondschool.

 

ANBI

LEEF! Sliedrecht is aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Hierdoor zijn alle giften aftrekbaar bij de Belastingdienst.

Kerkgenootschap LEEF! is een gemeenschap met een open, laagdrempelig karakter waar Jezus Christus centraal staat. LEEF! maakt deel uit van het lichaam van Christus wereldwijd en lokaal. Zij gelooft dat de lokale kerk mag functioneren als een gezin. Een gezin dat door de relatie met Jezus Christus zich verbind met de ander en een verlangen heeft relevante betekenis te brengen in de maatschappij.

Dit verlangen is geïnspireerd door Jezus Christus Zelf, Die ons voorging in Zijn wandel hier op aarde. Hij is het centrum van waaruit LEEF! ontstaat en van waaruit ze in beweging komt.

Als volgelingen van Jezus Christus putten we uit de diepe overtuiging dat Jezus Christus vandaag de dag Dezelfde is als 2000 jaar geleden en Hij ons oproept om Zijn liefde te betonen aan de wereld om ons heen.